Kalite Politikamız

  • Metal işleme, boya ve montaj konularında ileri teknolojisiyle faaliyet gösteren kuruluşumuz; uluslararası standartlar ve ilkeleri esas alarak uluslararası pazarda rekabet edebilen ürün ve hizmetlerle müşterinin uygulanabilir isterlerini, kaliteli ürün ve hizmet anlayışımızla en üst düzeyde gerçekleştirmeyi,

    Kalite Yönetim Sisteminin yasa ve mevzuatlarla uyumlu, tüm çalışanlarının, tedarikçilerinin etkin bir şekilde uygulamasını ve sürekli iyileştirmeyi,

    Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği konularında; ilgili taraf ve beklentilerine odaklanan yönetim anlayışımızla, risklere ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerine uygun olarak, kirlenme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için bir entegre yönetim sistemimizi etkin bir şekilde uygulamayı,

    Hızlı ve güvenilir hizmetimizle ürünlerimizi sunmak, çevreyi korumak, deneyimli işgücü, teknolojik altyapımız ve malzeme gibi kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek sektörümüzün önde gelen kuruluşlarından biri olmayı,

    Bu amaçlarımızı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirmek için Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmayı benimsemiştir.